usa

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่หลากหลาย และเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆ คนในการมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว สภาพเมืองและสภาพภูมิประเทศมีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสูง รูปแบบการเรียนการสอนฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้อเมริกาเป็นอันดับต้นๆที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อดีของการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ระบบการศึกษาชั้นนำ และได้มาตรฐานสูง
 • การศึกษาเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ตามความสนใจของนักเรียน และฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแพลนการศึกษาต่อระยะยาว ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีความทันสมัย และยังมีธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายและเป็นประเทศที่หลาย ๆ คนอยากไป

ความแตกต่างระหว่าง J-1 และ F-1

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ J-1 เป็นโครงการพิเศษ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในขณะที่โครงการแบบ F-1 จะเป็นการเรียนแบบนักเรียนต่างชาติโดยทั่วไป

การเป็นนักเรียนแบบ J-1

(เป็นประเภทวีซ่าของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ USA เท่านั้น)

 1. นักเรียนไม่สามารถเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ [Host Family] และโรงเรียนได้
 2. นักเรียนจะได้เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น
 3. นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวอาสาสมัคร
 4. นักเรียนจะต้องรักษาระดับการเรียนในต่างประเทศให้อยู่ในระดับเกรด C ขึ้นไป และต้องเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนจบภาคเรียนที่ 2 ( 1 ปีการศึกษา) ในระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น
 5. การกลับมาเรียนต่อเนื่องที่ไทยจะซ้ำชั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
 6. กรณีที่เรียนชั้น Year 12 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) เมื่อเรียนจบอาจจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา (High School Certificate) ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนไปเรียน
 7. เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักเรียนจะต้องกลับมาที่ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด ไม่สามารถอยู่ต่อที่สหรัฐอเมริกาได้

การเป็นนักเรียนแบบ F-1

 1. นักเรียนสามารถเลือกรัฐ เลือกโซน และเลือกโรงเรียนได้
 2. พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกพิเศษ (ไม่ใช่อาสาสมัคร)
 3. กรณีที่เรียนชั้น Year 12 เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา [High School Certificate] และ Diploma สามารถใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกที่ทั่วโลก
 4. นักเรียนจะได้เข้าเรียนในระดับชั้นต่อเนื่องไม่มีการซ้ำชั้น ทั้งในโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล
 5. นักเรียนสามารถเข้าร่วมเล่นกีฬา หรือ กิจกรรมนอกเวลาเรียนได้ ไม่มีข้อจำกัด
 6. สามารถเริ่มเรียนได้ทั้ง 2 เทอม คือ ในเดือนสิงหาคม หรือ มกราคม
 7. หากต้องการศึกษาต่อ ในปีการศึกษาต่อไป สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องย้ายโรงเรียน และไม่ต้องกลับมาขอวีซ่าที่ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกาใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคเรียนคือประกอบด้วย 2 เทอมใหญ่ และเทอมพิเศษช่วงฤดูร้อน

เทอม
เดือน
เทอมฤดูใบไม้ร่วง
(Fall Semester)
สิงหาคม – ธันวาคม
เทอมฤดูหนาว
(Winter Semester)
มกราคม-พฤษภาคม
เทอมฤดูร้อน
(Summer Session)
มิถุนายน – กรกฎาคม

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

เปิดโลกกว้างรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ และท่องเที่ยวในที่ใหม่ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย

การศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก พร้อมทั้งช่วยพัฒนาภาษาต่างประเทศอย่างก้าวกระโดด สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่สามารถพัฒนาทักษะรอบด้านในการใช้ชีวิต

มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่วยต่อยอดความสำเร็จในอนาคตให้กับนักเรียน

Contact Info

 • บริษัท ไลค์ แอนด์ เลิร์น จำกัด
 • 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • 02-684-6927
 • 099-421-0077
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30น.
 • likeandlearn77@gmail.com
 • Like& Learn Student Exchange
 • Line id : likeandlearn

Map & Location

Subscribe Newsletter

สมัครรับข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม