canada

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงประเทศหนึ่งในโลก เนื่องจากแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละมณฑลจะรับผิดชอบระบบการศึกษาของตนเอง และมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดา ซึ่งทำให้มาตรฐานด้านการศึกษาของแคนาดาอยู่ในระดับสูงและได้มาตรฐาน ภาษาที่ใช้ทางราชการมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก ด้วยอัธยาศัยและความเป็นมิตรของผู้คน มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ
และภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้แคนาดาอีกเป็นหนึ่งประเทศที่นักเรียนเลือกจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อดีของการศึกษาในประเทศแคนาดา

 • ระบบการศึกษาชั้นนำ และได้มาตรฐานสูง
 • การศึกษาเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ตามความสนใจของนักเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคต
 • ประชากรชาวแคนาดา มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี
 • สภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

ประเทศแคนาดา ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ

เทอม
เดือน
เทอมฤดูใบไม้ร่วง
(Fall Semester)
กันยายน – มกราคม
เทอมฤดูหนาว
(Winter Semester)
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

เปิดโลกกว้างรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ และท่องเที่ยวในที่ใหม่ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย

การศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก พร้อมทั้งช่วยพัฒนาภาษาต่างประเทศอย่างก้าวกระโดด สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่สามารถพัฒนาทักษะรอบด้านในการใช้ชีวิต

มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่วยต่อยอดความสำเร็จในอนาคตให้กับนักเรียน

Contact Info

 • บริษัท ไลค์ แอนด์ เลิร์น จำกัด
 • 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • 02-684-6927
 • 099-421-0077
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30น.
 • likeandlearn77@gmail.com
 • Like& Learn Student Exchange
 • Line id : likeandlearn

Map & Location

Subscribe Newsletter

สมัครรับข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม