Like&Learn (ไลค์ แอนด์ เลิร์น)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาภาษาต่างประเทศ และเข้าใจความเป็นอยู่ เรียนรู้และเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทุกๆด้านเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตของนักเรียน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

หัวใจสำคัญในการทำงานของ Like&Learn คือ ใส่ใจและดูแลด้วยความรัก เพราะเราเริ่มต้นด้วยความรักจะทำสิ่งนี้ และอยากเห็นเด็กทุกคนเติบโตขึ้นเพื่อความสำเร็จในอนาคต โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลน้องๆด้วยความตั้งใจ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ช่วยในการประสานงานดูแลในด้านต่างๆทุกขั้นตอนให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น

" ชอบและออกไปเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ทำตามฝันให้สำเร็จ กับ Like&Learn "

SERVICE

STUDENT EXCHANGE PROGRAM

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยม ประเทศ อเมริกา แคนาดา และ อังกฤษ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์

HIGH SCHOOL PROGRAM

การศึกษาในระดับ High School

ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศ อังกฤษ อเมริกา และแคนาดา

ENGLISH CAMP By G Camp Education

ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ

ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษา สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย สำหรับนักเรียนระดับประถม-มหาวิทยาลัย

Contact Info

  • บริษัท ไลค์ แอนด์ เลิร์น จำกัด
  • 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23
    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • 02-684-6927
  • 099-421-0077
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30น.
  • likeandlearn77@gmail.com
  • Like& Learn Student Exchange
  • Line id : likeandlearn

Map & Location

Subscribe Newsletter

สมัครรับข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม